ՖԻԶԻԿԱ 7


 

Առաջադրանքներին անցնելու համար՝ սեղմեք - այստեղ

Դաս 32.  (25.05 - 05.06)


§46. Արքիմեդի օրենքը:

§48. Մարմինների լողալու պայմանները: 

§48. Կենդանիների և մարդու լողալը: 

Քննարկվող հարցեր՝

1.Ինչ մեծություններից է կախված Արքիմեդյան ուժը:

2.Ձևակերպել Արքիմեդի օրենքը:

3.Որ դեպքում է մարմինը՝ ա. խորասուզվում հեղուկում; բ. լողում նրա ներսում, գ. լողում նրա մակերևույթին: 

4. Ինչու մետաղադրամը խորասուզվում է ջրում, սակայն լողում է սնդիկի մկերևույթին?

5. Ինչպես է ձուկը կարողանում լողալ տարբեր խորություններում:

6. Ինչու են սատկած ձկները բարձրանում ջրի երես:

7. Ինչու մարդն ավելի հեշտ է լողում ծովի ջրում, քան քաղցրահամ ջրում: