Ֆիզիկոս-աստղագետ


Առաջադրանքներին անցնելու համար՝ սեղմեք - այստեղ

Ընտրության խմբի նախագծերը կազմված են ըստ  իմ անհատական աշխատաժամանակի և համապատասխանեցված են կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին: