ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ


1. Ֆիզիկայի հեռավար ուսուցման ծրագիր, նախագծեր՝

   Դասընթացի ծրագիրը և նախագիծը

2. Հեռավար առաջադրանքների փաթեթ ,

3. Աշխատանքի ժամանակացույցը՝ էլեկտրոնային նամակագրություն, յուրաքանչյուր հինգշաբթի ժամը 16:00 տեսադաս (Առցանց-հեռավար ֆիզիկա (տեսադաս) Microsoft Teams-ի հարթակում), 

4. Հեռավար ուսուցման կազմակերպման համար օգտագրծվող գործիքներ՝

    «Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առցանց միջոցներ» 

https://my.visme.co/view/rxy34v9n-

https://my.visme.co/view/g7zjwzdo-

  • Օնլայն էլեկտրոնայյին գրատախտակ՝ MIRO 
  • Էլեկտրոնային դասագրքեր՝

Էլեկտրոնային դասագիրք՝ Ֆիզիկա 7

Էլեկտրոնային դասագիրք՝ Ֆիզիկա 8  

Էլեկտրոնային դասագիրք՝ Ֆիզիկա 9

Վ.Ի.Լուկաշիկ (Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու)

Kahoo (Kahoot- ը կրթական նախագծերի հավելված է, որի օգնությամբ դուք կարող եք ստեղծել թեստ, հարցում, անցկացնել ուսումնական խաղ կամ կազմակերպել գիտելիքների մրցաշար):  

Kahoot-ով կազմած հարցեր ֆիզիկայից և աստղագիտությունից:

Ճնշման ուժ
Մեխանիկական տատանումներ
ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ
Ներքին էներգիայի փոփոխության եղանակները
Հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա 2
ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Շրջակա միջավայր - «Անտեսանելի թշնամի» 

Google forms- ով կազմված հարցաթերթիկներ, հարցաշարի կազմում ՝

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք՝ Տատանողական շարժում.

Super Teacher Tools  !!!

  Իմ կողմից մշակել  և վարում եմ ֆիզիկայի հեռավար ուսուցման դասընթացի հիմնական նպատակները՝ պարբերաբար թարմացնելով էլեկտրոնային կրթությունը, ՏՀՏ որոշ միջոցների կիրառման հմտությունների ուսունասիրումը:

Օգտագործում եմ հեռավար հարթակի այնպիսի ծրագրեր և հավելվածներ, որոնց օգնությամբ հնարավորություն է ստեղծվում արդյունավետ կազմակերպել ուսումնական գործընթացի բոլոր հիմնական փուլերը․

  • դասի նախագծում (Mind Meister),
  • անհրաժեշտ ուսումնական էլեկտրոնային տեսանյութերի ստեղծում (CamStudio)
  • համացանցում տեղակայում (Youtube, Microsoft Whiteboard)
  • գիտելիքի ստուգում և գնահատում (Microsoft Forms)։

Ընդգրկված առցանց միջոցները ինտեգրում եմ նաև Microsoft Teams հարթակում հեռավար դասերի կազմակերպման ժամանակ, պարբերաբար կազմակերպելով տեսադասեր հենց նույն հարթակում: Հետևում եմ հեռավար ուսուցման դասընթացի կազմակերպման արտասահմանյան փորձերին (մասնակցել եմ այդ թեմայով կազմակերպված վեբինարների): Սովորողների ցուաբերած արդյունքներն ու գնահատումը կատարում եմ հետևյալ սկզբունքով՝