Անհատական ուսուցում


Անհատական ուսուցում
Հատուկ կարիքով սովորողների  2019-2020 ուս. տարվա ամփոփում.
Առաջադրված խնդիրներն ու նպատակները՝
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ. (Կից ներկայացնում եմ ֆայլը)
  • աշխարհի գիտական (ֆիզիկական) պատկերի ձևավորման հիմքերի ստեղծում` հիմնված ֆիզիկայի բնագավառում հայտնի պարզագույն փաստերի և տեսությունների վրա,
  • ծանոթացում ֆիզիկական օբյեկտներին, երևույթներին ու պրոցեսներին և բնության ճանաչման ֆիզիկական մեթոդներին,
  •  ֆիզիկական երևույթները բացատրելու և տարբեր բնագավառներում կիրառելու, ինչպես նաև սեփական գործունեության հետևանքները կանխատեսելու կարողությունների և հմտությունների զարգացում:
  • Գիտակցի ֆիզիկայի դերն առօրյա կյանքում, բնության և տեխնիկայում, ամենօրյա գործունեության մեջ:

ԽՆԴԻՐՆԵՐ` ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՈՒՄՆԵՐ
Կարողանա՝
-Տարբերել ու անվանել ֆիզիկական երևույթները;
-Տարբերել պարագույն չափիչ սարքերն ու նրանց անվանումները;
-Որոշ ֆիզիկական մեծությունների օրինակներ բերել;
- Բերել որոշ ֆիզիկական մեծությունների չափման միավորներ;
-Կատարել պարզագույն փորձեր;
-Հասկանալ անվտանգության կանոնների պահպանման կարևորությունը:

8-րդ դասարան՝

Ալոյան Դավիթ- 8-4
   —  Հասել է առաջադրված խնդիրներին կատարմանը:
Տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները՝
Կոնվեկցիա: Ճառագայթային ջերմափոխանակություն:
Նյուտոնի առաջին օրենք:
Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով:
Ազատ անկում:
Մարմինների փոխազդեցություն (փորձեր սայլակներով):

Մարտիրոսյան Արմեն 8-5   —   Հասել է առաջադրված խնդիրներին կատարմանը:
Տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները՝
Դաս 5-6՝  Ազատ անկում: Գալիլեյի օրենք:
Մարմնի իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը: 
Ռեակտիվ շարժում:

 Հարությունյան Լիլիթ   —   Հասել է առաջադրված խնդիրներին կատարմանը:
Տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները՝
Նյուտոնի առաջին օրենքը:
Ազատ անկում:
Մեխանիկական շարժում:

7-րդ դասարան.
Արամե Թադևոսյան
Արամեն, չի կարողանում ինքնուրույն վարել իր բլոգը։ Ծնողի օգնությամբ մասնակցել է մի քանի նախագծի։
  • Պարտիզապուրակային աշխատանք
  • Զատկի ծեսը մեր ընտանիքում