Բնագիտության ֆլեշմոբի համակարգում՝ 2022-2023

Բնագիտության ֆլեշմոբի առաջադրանքներ

Ամենամսյա ֆլեշմոբ բնագիտությունից

Ֆիզիկայի ֆլեշմոբ

Բնագիտության ֆլեշմոբի ամփոփումներ, ամփոփման արդյունքներ.


Նոյեմբեր.

Առաջին մակարդակ 

Երկրորդ մակարդակ 

Երրորդ մակարդակ  

Չորրորդ մակարդակ 

Նոյեմբեր/պատասխաններ/ամփոփում  


Հոկտեմբեր.
Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Երրորդ մակարդակ

Չորրորդ մակարդակ

Պատասխաններ

Սեպտեմբեր.

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Երրորդ մակարդակ

Չորրորդ մակարդակ

Պատասխաններ

-------------------------------------------------------------------------

Բնագիտության ֆլեշմոբի համակարգում՝ 2021-2022


Մարտ

Առաջին մակարդակ 

Երկրորդ մակարդակ 

Երրորդ մակարդակ 

Չորրորդ մակարդակ 

Պատասխաններ

Փետրվար
Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ 

Երրորդ մակարդակ 

Չորրորդ մակարդակ

Պատասխաններ 

Հունվար

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Երրորդ մակարդակ

Չորրորդ մակարդակ

Պատասխաններ 

Դեկտեմբեր

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Երրորդ մակարդակ

Չորրորդ մակարդակ

Պատասխաններ 

Նոյեմբեր

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Երրորդ մակարդակ

Չորրորդ մակարդակ

Պատասխաններ 

Հոկտեմբեր

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Երրորդ մակարդակ

Չորրորդ մակարդակ

Պատասխաններ 

Սեպտեմբեր

Առաջին ակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Երրորդ մակարդակ

Չորրորդ մակարդակ

Պատասխաններ