Բաժին - Մեխանիկա-Կինեատիկա

Առաջադրանք N 1

Անհավասարաչափ շարժում: Միջին արագություն:


1. Որոշեք ձեր շարժման միջին արագությունը 100 մետրը վազքով անցնելիս:

2. Քանոնն օգտագործեք որպես թեք հարթություն, նրա վերին ծայրին մետաղադրամ դրեք և բաց թողեք: Կշարժվի արդյոք մտաղադրամը: եթե կշարժվի, ապա ինչպե՞ս հավասարաչափ թե հավասարաչափ արագացող: Փորձեք պարզել թե ինչպե՞ս է դա կախված քանոնի թեքության անկյունից:

3. Երկու ընկերները կանգնել էին պատշգամբում ու հանգստանում էին: Ոչինչ չունենալով ձեռքի տակ բացի 2 տուփ լուցկուց՝ նրանք մտածում էին, թե ինչպես կարելի է որոշել, թե որ տուփի մեջ են լուցկիներն ավելի քիչ՝ առանց տուփերը բացելու: Իսկ ի՞նչ մեթոդ կարող եք առաջարկել դուք:

Առաջադրանք 4.

Մեխանիկական տատանումներ.