25 Apr
25Apr

Ապրիլի 20-24 նախագծեր  -ի ամփոփում.

Ապրիլի 20-24-ի առցանց - հեռավար այս շաբաթվա նախագիծն իր մեջ ներառում էր երկու հեռահար ընտանեկան նախագծեր, որոնք հատկապես շատ սիրվեցին սովորողների կողմից , և որոնք դեռևս շարունակվելու են մինչև ապրիլի վերջ՝

1.“PHYSLAB” ՏՆԱՅԻՆ-ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ.

2.ՆԱՆՈՄԱՍՆԻԿՆԵՐ ԵՎ  ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

8- րդ դասարանցիների համար (այս շաբաթ ամփոփեցինք և ավարտեցինք «Ներքին Էներգիա»  բաժինը) ջերմափոփանակության 3 եղանակների՝ 

1.Ջերմահաղորդականություն

2.Կոնվեկցիա

3. Ճառագայթային ջերմափոխանակում.

7- րդ դասարանցիների համար  (այս շաբաթ ամփոփեցինք և ավարտեցինք «Պարզ մեխանիզմներ» բաժինը) 

1.Ճախարակ

2.Մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից (ՕԳԳ)

Նկատվում էր ակտիվ ներգրավվածություն հատկապես այն մասնակիցների կողմից ովքեր մինչ այդ ուշացրել էին իրենց աշխատանքները.


Տիգրան Գրիգորյան 7-5

Տիգրան գրիգորյան 7-5

Լուիզա Եղիազարյան 7-5

Արման Գևորգյան 7-5

Նարեկ Նեսեսյան 8-7

Նարեկ Նեսեսյան 8-7

Գագիկ Մարտիրոսյան 8-7

Գագիկ Մարտիրոսյան 8-7

Խեչոյան Հակոբ 8


Միլենա Դանիելյան 8

Քնարիկ Հակոբյան 8-7

Քնարիկ Հակոբյան 8-7

Նարեկ Ներսիսյան 8-7

Վահե Մուսայելյան 8-4

Վահե Մուսայելյան 8-4

Բադեյան Աշոտ 8-4

Լուիզա Եղիազարյան 7-5

Սմբատ Դանիելյան  8

Մելիք Ադամյան 7-5

Տիգրան Գրիգորյան 7-5

Գոհարինե Ազնաուրյան 7-5


Comments
* The email will not be published on the website.