14 Apr
14Apr

Ընտանեկան-հեռավար-առցանց դպրոցի նախագծեր՝

Հեռահար և շարունակական  ընտանեկան նախագծեր՝ (Ապրիլի 1-30)

    PhysLab” տնային-փորձարարական լաբորատորիաներ.

    «ՆԱՆՈՄԱՍՆԻԿՆԵՐ ԵՒ ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ».

ՖԻԶԻԿԱ 7

Թեմա՝ Պարզ մեխանիզմներ (Լծակ: Թեք հարթություն: Ճախարակ: ՕԳԳ):

ՖԻԶԻԿԱ 8

Թեմա՝ Ներքին էներգիա (Ջերմահաղորդականություն):

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՌԱՆՑ ԲԱՆՁԵՎ

Հեռավար-առցանց-ուսուցման շաբաթ

Comments
* The email will not be published on the website.