05 Nov
05Nov

Կրթահամալիրի 30-ամյակ.
Նոյեմբերի 4-15. 
Նախագծային ուսուցման ստուգատես .

sferaimage (17)

    ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ԼՈՒՅՍ ՈՒ  ԷՆԵՐԳԻԱ  ԿՐԹԱՀԱՄԼԻՐՈՒՄ.

Նախագծային աշխատանք։
Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի 7-8-րդ դասարանի սովորողներ:
Տևողությունը՝  Նոյեմբերի 4-15:
Նախագծի ղեկավար՝ Նունե Թեմուրյան
 
Նախագծի նպատակը՝
 
.Սովորողներին ծանոթացնել մեզ ջրջապատող էներգիայի աղբյուրների հետ:
.Միասին գտնել էլեկտրոխնայողության և էներգոէֆեկտիվության բարձրացման ուղղիներ:

.Սովորողների մոտ բարձրացնել հետաքրքրությունն իրենց շրջապատող միջավայրի և էկոլոգիայի խնդիրների նկատմաբ: Զարգացնել բիոսֆերայի նկատմամբ առավել խնայողաբար վերաբերմունք:

.Այս ոլորտում նման խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ գիտելիքների տիրապետման պատասխանատվության զգացում:

Ընթացքն ու բովանդակությունը՝

  1. Էներգիայի հասկացությունը: Էներգիայի ձևերն ու տեսակները:
  2. Էներգետիկ ռեսուրսների տեսակներ:
  3. Մեզ շրջապատող էլեկտրոկենցաղային սարքեր:
  4. Լուսավորություն:
  5. Էներգետիկան և շրջակա միջավայրի աղտոտումը:
  6. Էներգիայի խնայողություն: Այլընտրանքային էնեգիա:

Աղբյուրներ և կիրառվող գործիքներ՝ 

  Համացանց, համակարգիչ,դասագրքեր, տեսանկարահանող սարք:

Ակնկալվող արդյունք՝ 

Նախատեսվող արդյուքը. այս նախագծի միջոցով կրթահամլիրում օգտագործվող էներգետիկ միջոցների հետազոտումն ու ֆիզիկայի ՛՛էներգիա՛՛  բաժնի առավել մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը: Ինչպես նաև երևույթների բացատրությունն, արդյունքների վերլուծությունն ու հետևությունների և խելամիտ առաջարկների ներկայացումը սովորողների կողմից: Աշխատանքները  տեղադրել  բլոգներում։ Լավագույն աշխատանքները հրապարակել ենթակայքում։

Ղազարյան Էդգար 8-4

ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ԼՈՒՅՍ ՈՒ ԷՆԵՐԳԻԱ ԿՐԹԱՀԱՄԼԻՐՈՒՄ

Քնարիկ Հակոբյան 8-7

՛՛Էնեգետիկա՛՛

Արաքս Քալիջյան 8-7

Էներգիայի խնայողություն՝

(Էլեկտրոէներգիայի խնայողության պարզագույն միջոցներ)

Comments
* The email will not be published on the website.