17 Aug
17Aug

«Ֆիզիկա» - առարկայի պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստման դասընթաց. 

Ժամաքանակը՝ 30 ժամ
Կրեդիտների քանակը՝ 2
Դասընթացի սկիզբ՝ հոկտեմբերի 3
Դասընթացի ավարտ՝ հոկտեմբերի 21
Հետազոտական աշխատանքի հրապարակումը՝ հոկտեմբերի 25
Վկայականների հանձնումը՝ հոկտեմբերի 29
Դասընթացի վայր՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Մայր դպրոց, Ֆիզիկայի լաբորատորիա /Ա․ Բաբաջանյան 25/
Վերապատրաստման ձևը՝ առկա

Վերապատրաստման մոդուլ և ծրագիր՝ 

Վերապատրաստման կենտրոնի բլոգ
Վերապատրաստման իրականացման ժամանակացույց
Դասընթացների խմբեր
Վերապատրաստման դասացուցակ
Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքներ. թեմաներ, ուղեցույց
Հաշվառման մատյան 

Վերապատրաստող՝ Նունե Թեմուրյան
Էլ․ փոստի հասցե՝     N.Temuryan@mskh.am
Հեռ․՝ 099 91 44 77

Ծրագրի բովանդակությունը.

1. Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա — 30 ժամ, 2 կրեդիտ

Թեմա 1. «Ֆիզիկա» կրթական ծրագիր․ նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը - 2 ժամ;

Թեմա 2. Խմբային աշխատանքները ուսումնական գործունեության կազմակերպման մեջ․Խմբային աշխատանքներՀամագործակցային նախագծեր: Ընտանեկան նախագծեր- 3 ժամ;

Թեմա 3. Լաբորատոր և/կամ գործնական, նախագծային աշխատանքների կազմակերպումը ՛՛Ֆիզիկա՛՛ ուսումնական առարկայի դասերին- 5 ժամ.

Նախագծային ուսուցում (նախագծերի տեսակները, նախագծին ներկայացվող պահանջներ, նախագծի կառուցվածք): Ճամփորդությամբ ուսուցում (նպատակը, խնդիրները, կազմակերպումը, կրթահամալիրում ճամփորդության կազմակերպման կարգը);

Թեմա 4․ Միջառարկայական կապերի օգտագործումը և ինտեգրված դասերի կազմակերպումը - 5 ժամ.

Ինտեգրված գործունեություններով նախագծեր․Ծեսեր; Հայրենագիտական ճամփորդություններ, արշավներ; Ուսումնական ճամբարներ;

Թեմա 5․ ՏՀՏ օգտագործումը ուսումնական առարկայի դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ- 5 ժամ.

Բլոգային ուսուցում, բլոգավարություն (դասավանդողի, սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ, դասավանդողի նախագծային փաթեթ, աշխատանքային նախագիծ)          Ուսումնական ռադիո; Ուսումնական TV; Հեռավար ուսուցում; Առցանց պարապմունքներ;

Թեմա 6․ Ուսումնական առարկայի ուսուցման գործընթացում սովորողների արժեհամակարգի ձևավորումը - 2 ժամ.

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքուսումնական ժամերգությունհասարակական նախագծեր; Էկոլոգիական նախագծեր;

Թեմա 7․ Սովորողների ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքների կիրառումը - 2 ժամ

Ուսումնական նյութեր, ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջներ; Մեդիագրադարան;

Թեմա 8․ Սովորողների ուսումնական գործունեության միավորային և ձևավորող գնահատումը - 3 ժամ.

ինքնագնահատումսովորողի անհատական պլանսովորողի զարգացման բնութագիրստուգատեսներ, ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ, համերգներ, ֆլեշմոբներ;

Թեմա 9․ Դասավանդման ժամանակակից մոտեցումները, մեթոդները և ռազմավարությունները ուսումնական առարկայի համատեքստում - 5 ժամ.

«Սովորող-սովորեցնող» նախագիծ; անհատականացված ուսուցում, անհատական պլան; ինքնակրթության նախագծեր; սովորողի ընտրությամբ գործունեություն; սովորողի նախասիրության ակումբներ:

2․ Հետազոտական աշխատանքի սկզբունքները - 5 ժամ (վերապատրաստման ողջ ընթացքում կարևորվում են հենց այս ուղղությամբ աշխատանքները), 3 կրեդիտ.

Հետազոտական աշխատանքի թեմաներ

 1. Փորձերը, փորձարարությունը՝ որպես ուսուցում
 2. Ուսումնական ճամփորդությունները՝ փորձով ուսուցման հնարավորություն
 3. Ֆիզիկական երևույթները կենցաղում, առօրյայում
 4. Հայաստանի բնագիտական լաբորատորիաները՝ բաց աշխատարաններ
 5. Սովորող-սովորեցնող նախագիծը՝ հմտությունների փոխանցման բաց հարթակ
 6. Միջառարկայական ուսումնասիրություններ․ նյութերի մաքրության որոշում
 7. Հայաստանի արտադրական նորարարությունները՝ ուսումնասիրման բաց հարթակներ
 8. Ջերմոց լաբորատորիան՝ բաց աշխատարան
 9. Ֆիզիկան ճամբարների, ճամփորդական նախագծերի բաղկացուցիչ
 10. Ֆիզիկան՝ սովորողի ընտրությամբ գործունեություն
 11. Ֆիզիկան՝ սովորողի նախասիրությունների զարգացման բաց ակումբի գործունեություն:


------------------------------

 Օգտագործված գրականություն և էլեկտրոնային ռեսուրսներ


Կազմեց՝ Նունե Թեմուրյանը:
Comments
* The email will not be published on the website.