28 May
28May

Բնագիտության առարկայական ծրագրի կազմում վերապատրաստման կենտրոնի բլոգի համար:

Մասնագիտական զարգացում

 • Ընդհանուր բաղկացուցիչ
  • Ուսումնական գործի կազմակերպումը նախագծերով
   տեսական — 1 ժամ, գործնական — 6 ժամ
  • Ուսումնական գործի կազմակերպում բլոգներով
   տեսական -1 ժամ, գործնական — 6 ժամ
  • Ներառական կրթություն կրթության հատուկ պայմանների կարիքով սովորողի հետ
   տեսական -1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
  • Ուսումնական ճամփորդություն
   տեսական -1 ժամ, գործնական — 5 ժամ
  • Ճամբարի կազմակերպում
   տեսական -1 ժամ, գործնական — 5 ժամ
  • Ստուգատես
   տեսական -1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
 • Առարկայական բաղկացուցիչ
  • Բնագիտության հանրակրթության պետական չափորոշիչ՝  գործնական — 4 ժամ
  • Բնագիտության որևէ թեմայի հեղինակային ծրագիր՝
   տեսական — 1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
  • Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի ստեղծում՝ տեսական — 1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
  • Գնահատում՝ տեսական — 1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
  • Ստուգում՝ 4 ժամ
  • Առարկայական ֆլեշմոբ՝ տեսական -1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
  • Ստուգատես՝ տեսական -1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
  • Առարկայական նախագիծ՝ տեսական — 1 ժամ, գործնական — 16 ժամ:

Ընդհանուր դասընթացը կազմված է՝ տեսական՝ 11, գործնական՝ 66, ստուգման՝ 4 ժամից։ Ընդամենը՝ 81 ժամ։

 • Տեսական բնույթի նյութերի ուղղությունները 

Տեսական բնույթի նյութերը ուղղված են հեղինակային կրթական ծրագրում գործող կարգերի, հեղինակային ծրագրերի, հանրակրթական պետական չափորոշչի, հեղինակային կրթական ծրագրով ստեղծված կրթական ծրագրերի, ուսումնական նյութերի, ուսումնական նախագծերի ներկայացմանը, գործնական բնույթի աշխատանքների կազմակերպմանը։

Գործնական բնույթ ունեցող աշխատանքների ուղղությունները

 • Հոդվածներ՝ հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակների և այլոց փորձից. ուսումնական բլոգում դրանց գրավոր քննարկում-վերլուծությունները
 • Ուսումնական ծրագրի ուսումնասիրություն․ ուսումնական ծրագրի կազմում
 • Ուսումնական նյութերի ուսումնասիրություն․ ուսումնական նյութերի ստեղծում
 • Ուսումնական նախագծերի ուսումնասիրություն, ուսումնական նախագծի կազմում
 • Ստուգատեսի ուսումնասիրություն։ Ստուգատեսի նախագծի կազմում
 • Առարկայական ֆլեշմոբի ուսումնասիրություն։ Առարկայական ֆլեշմոբի կազմում
 • Ուսումնական ճամբարի կազմակերպման փորձի ուսումնասիրություն։ ճամբարային նախագծի կազմում
 • Ուսումնական ճամփորդության փորձի ուսումնասիրություն։ Ուսումնական ճամփորդության նախագծի կազմում
 • Առաջարկված նախագծերի ուսումնասիրություն։ Նախագծի կազմում
 • Համապատասխանեցնել իրենց և իրենց սովորողների բլոգները՝ համապատասխան բլոգներին ներկայացվող պահանջներին
 • Առարկայական նախագծերի ուսումնասիրություն: Առարկայական նախագծի կազմում
 • Ուսումնասիրել հատուկ կարիքով սովորողների հետ աշխատանքի այլոց փորձը, ներկայացնել իրենցը։
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի գնահատման փորձի ուսումնասիրություն: Գնահատման սեփական փորձի ներկայացում
 • Ստուգման ձևերի գործածությունը հեղինակային կրթական ծրագրով: Ստուգման ձևերի սեփական մշակման ներկայացում:

 Վերապատրաստման ընթացքում ստեղծված բոլոր նյութերը հրապարակվում են վերապատրաստվող դասավանդողի բլոգում։

1․ Դասավանդվող առարկան և ուսումնական բնագավառը՝ ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի 

Գործնական — 4 ժամ
Հանրակրթության պետական չափորոշիչ

Առաջադրանքներ․ 

 • Գրե՛ք ձեր դասավանդած առարկայի հանրակրթական պետական չափորոշիչները։
 • Համեմատե՛ք հեղինակային կրթական ծրագրի ձեր օղակի ուսումնական պլանը չափորոշչում ներկայացված հենքային ուսումնական պլանի հետ։
 • Ձեր առարկայական ծրագրի գնահատումը համեմատե՛ք չափորոշչում ներկայացված սովորողի արդյունքների գնահատման սկզբունքների հետ։ Նշե՛ք նմանություններն ու առանձնահատկություններ
 • Նշե՛ք ձեր առարկայական ծրագրի չափորոշչով սահմանված հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության հետևյալ բաղադրիչները՝

1) գիտելիք.
2) հմտություն.
3) դիրքորոշում.
4) արժեքային բաղադրիչ:

2․ Առարկայական հեղինակային ծրագիր

Տեսական -1 ժամ

Գրավոր քննարկել-վերլուծել հոդվածները․ 

3․ Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի ստեղծում․Տեսական — 1 ժամԻ՞նչ է ուսումնական նյութը։ Ինչպե՞ս կազմել ուսումնական նյութեր։

Հեղինակային կրթական ծրագրով ստեղծված ուսումնական նյութի օրինակներ.

Գործնական-4 ժամՄեդիագրադարանից առանձնացնել Ձեր կարծիքով հաջողված ուսումնական նյութեր՝ հիմնավորելով Ձեր ընտրությունը։

Կազմել ուսումնական նյութեր։

4․ Ուսումնական գործի կազմակերպումը նախագծերով՝       Տեսական — 1 ժամ

Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ

Ավագ դպրոցում հետազոտական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ

Գործնական — 6 ժամ

Առաջադրանք՝  Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները․ 

Ուսումնական գործի կազմակերպում բլոգներով
Տեսական -1 ժամ


Առաջադրանքներ
Համապատասխանեցրեք ձեր և ձեր սովորողների բլոգները՝ բլոգներին ներկայացվող պահանջներին:
Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

Ներառական կրթություն — կանադական փորձից, թարգմանություն ֆրանսերենից՝ Աննա Մարության
Ներկայացրեք հատուկ կարիքով սովորողի հետ աշխատանքի ձեր փորձը։

7․ Ուսումնական ճամփորդություն.   Տեսական -1 ժամ
Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ
Գործնական — 5 ժամ

Ճամփորդական նախագծերի օրինակներ։

Ճամփորդույամբ ուսուցում։ Այլոց փորձի ուսումնասիրում — Յուրա Գանջալյան

8․ Ճամբարի կազմակերրպում
Տեսական -1 ժամ

Էկոտուրի ճամբարը՝ էկոնախագծի խրախուսանք-Մարթա Ասատրյան

9․ Առարկայական ֆլեշմոբ
Տեսական -1 ժամ
Ամենամսյա ֆլեշմոբ մաթեմատիկայից
Գործնական — 4 ժամ
Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

10. Ստուգատես

Տեսական -1 ժամ

Ստուգատեսի` որպես ուսումնական գործունեության կազմակերպման:     Գործնական — 4 ժամ

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

Կազմել որևէ ստուգատեսի նախագիծ և աշխատակարգ կազմել։

11․ Առարկայական նախագիծ

Տեսական — 1 ժամ

Գործնական — 16 ժամ

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները․

Կազմե՛ք առարկայական նախագիծ և աշխատակարգ կազմել։

12. Գնահատում՝

Տեսական — 1 ժամ

Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման սկզբունքները /Հանրակրթության պետական չափորոշիչ/

Գնահատումը ,,Մխիթար Սեբաստացի,, կրթահամալիրում

Ուսումնական աշխատանքի գնահատման կարգ

Գործնական — 4 ժամ

Առաջադրանքներ

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

Ներկայացրեք գնահատման ձեր համակարգը։

Ստուգում՝ 4 ժամ

Իրականացվում է ինքնաստուգում՝ ըստ վերապատրատվողի կազմած ձևաթղթի։Բոլոր աշխատանքերը ներկայացվում են վերապատրաստվողի ուսումնական բլոգում՝ վերապատրաստում բաժնում։Վերապատրաստումը նախատեսվում է անց կացնել առկա, առցանց, հեռավար գործունեության համադրումով: 

                                                              Կազմեց՝ Նունե Թեմուրյանը

Comments
* The email will not be published on the website.