18 Oct
18Oct


Հետազոտության առարկա՝ ֆիզիկայի դասավանդման գործընթացը դպրոցներում;
Ուսումնասիրության առարկա՝ Միջին և Ավագ դպրոցների ֆիզիկայի կուրսի ուսումնական միջավայրը:
Նախագծի նպատակը` նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառում` ֆիզիկայի ուսումնասիրության մեջ ուսանողների մոտիվացիայի մակարդակը բարձրացնելու համար:
Գաղտնիք չէ, որ սովորողները հեշտությամբ յուրացնում են այն, ինչ իրենց հետաքրքրում է։ Ուստի անհրաժեշտ է ստեղծել առանձին բաղադրիչներից բաղկացած ուսումնական միջավայր՝ որպես ամբողջություն ապահովելով ուսումնական էֆեկտ: Կրթական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակված ուսումնական միջավայրը թույլ կտա ստեղծել ֆիզիկայի դասավանդման համակարգ, որը ոչ միայն կընդհանրացնի, կկոնկրետացնի, կհամակարգի ֆիզիկայի գիտելիքները, այլև կբարձրացնի ուսանողների մոտիվացիան՝ ուսումնասիրելու այս առարկան:
Այս նպատակին հասնելն ակնկալվում է հետևյալ խնդիրների լուծման միջոցով.
1. Սովորողի անձի զարգացում, ժամանակակից տեղեկատվական հասարակության պայմաններում նրան ինքնուրույն արտադրական գործունեության նախապատրաստում, դժվար իրավիճակում ճիշտ որոշում կայացնելու կամ տարբերակներ առաջարկելու հմտությունների ձևավորում։
2. Սոցիալական կարգի իրականացում, ժամանակակից հասարակության ինֆորմատիզացիայի շնորհիվ։
3. Շարունակական կրթության համակարգի բոլոր մակարդակներում կրթական գործընթացի ակտիվացում.

Բջջային հավելվածներ՝

My Moon Phase - Lunar Calendar լուսնային օրացույց-բջջային հավելված

Big Bang AR

VoltLab

Atom.Phys

Khan Academy

Stephen Hawking’s Snapshots of the Universe


Այս պահին հասարակությանը պետք են գրագետ մասնագետներ, ովքեր ունեն ստեղծագործական մտածողություն, գոյություն ունեցող խնդիրների լուծման նոր հայացքներ և մոտեցումներ, ովքեր կարող են ինքնուրույն վերափոխել ձեռք բերված գիտելիքները նոր տեխնոլոգիաների զարգացման համար։ 

Այս ամենը հաշվի առնելով կարելի լատարել հետևյալ եզրակացությունները.
Կրթության մեջ բջջային հավելվածների ամենահեռանկարային օգտագործումը կրթության նոր ձևերի և ավանդական ձևերի գրագետ համադրումն է:
Ֆիզիկայի ուսումնասիրությունը պետք է հիմնված լինի ինտերակտիվ առաջնորդվող ինքնուսուցման սկզբունքի վրա, որը կնվազեցնի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կործանարար ազդեցությունը սովորողի սոցիալական և ճանաչողական գործունեության վրա:
Այստեղ անհրաժեշտ է ցանկություն, հաստատակամություն ու ձգտում, ամեն ինչ չէ, որ կախված է ուսուցչից։

Comments
* The email will not be published on the website.