06 Apr
06Apr

 «Գագարին» նախագծի շրջանակներում իրականցվող փորձարարական-հետազոտական աշխատանքներ Միջին դպրոցի բնագիտության լաբորատորիաներում.

Մայր դպրոցի բնագիտական լաբորատորիաներից ֆիզիկայի կաբինետում «Գագարին» նախագծի շրջանակներում իրականցվելու է հետևյալ դիտակտիկ փորձերն ու  լաբորատոր աշխատանքները:  

ԳԱՐՆԱԱՆՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Միջառարկայական նախագծեր՝

«Նյութի կառուցվածքը: Ագրեգատային վիճակներ»;

«Ջերմային երևույթներ»;

Ընթացիկ թեմայի հետ կապված փորձեր՝

 • Նյութի կառուցվածքը.
 •  Ֆիզիկական մարմին և նյութ: 
 •  Ատոմներ և մոլեկուլներ:
 • Մոլեկուլների շարժումը:
 •  Դիֆուզիա:
 • Մոլեկուլների քաոսային շարժման արագությունը կախված մարմնի ջերմաստիճանից:
 • Ներքին էներգիա.
 • Ներքին էներգիայի փոփոխման եղանակները.
 • Ջերմահաղորդականություն.
 • ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
 • Կոնվեկցիա

Շուրջտարյա նախագծեր ՝
“PHYSLAB” ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ. ՓՈՐՁԵՐԻ ՇԱՐՔ

Երկրի օր - 2021 / Երկրի օրվան նվիրված ուսումնական նյութերի ստեղծում և ներկայացում բնագիտության կայքում:

 Տիեզերագնացության օրվա 60-րդ տարեդարձին նվիրված «Տիեզերքը մենք ենք» ուսումնական նախագիծ և այցի կազմակերպում Տիեզերքի թանգարան:

Comments
* The email will not be published on the website.