12 Apr
12Apr
Անհատական աշխատաժամանակ 2019-2020 ուս տարի

Էլ.հասցե՝ N.Temuryan@mskh.am   Անձնական բլոգ

Զատկական և ընտանեկան ուսումնական նախագծեր.(ՄՍԿՀ  Միջին դպրոց)

«Սովորական հավկիթն իրենից ներկայացնում է Երկրի լավագույն  մոդելը: Շատ բարակ կեղև, ինչպես երկրակեղևը, դեղնուցը միջուկն է, իսկ սպիտակուցը` Երկրի միջնապատյանը»:

1.Նախագիծ՝ «Զատկական ձվի ֆիզիկան»: 

Ծրագրի հեղինակ՝ Նունե ԹԵմուրյան

Ծրագրի ղեկավար՝ Լուսինե Բուշ

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ

Ծրագրի նպատակը. Սովորողներին ներգրավել շրջապատող աշխարհի գիտական գաղափարի ձևավորման գործընթացում, հավաքած տեղեկությունների և ստացված գիտելիքների հիման վրա կատարել փորձեր, նկարագրել այն, բացատրել դիտարկվող ֆիզիկական երևույթը, եզրակացություններ անել, ամփոփել, պատրաստել ուսումնական նյութ և տեղադրել այն անձնական բլոգում, ինչպես նաև զարգացնել նյութերը հավաքելու, մշակելու և համապատասխան ձևով ներկայացնելու հմտություններ:

 1. Ձվի թարմությունն ստուգելու հնարավոր միջոցները:
 2. Ինչպես ստուգել՝  եփած է ձուն թե ոչ:
 3. Ինչպես ճիշտ  խաշել ձուն:
 4. Որ երևույթն է ընկած ձվի ներկման հիմքում և ինչպես է այն արտահայտվում: Բացատրել:
 5. Ինչու չի կարելի ձուն տեղադրել միկրոալլիքային վառարանի մեջ:
 6. Որ ծայրից է ավելի հեշտ կոտրվում ձուն:
 7. Ինչպես կարելի է ձվի օգնությամբ որոշել աղաջրի լուծույթի անհրաժեշտ խտության քանակության ստուգումը:

Կատարել փորձեր. 

 1. Ինչպես խաշած ձուն ամբողջությամբ տեղավորել ապակե շշի մեջ: Բացատրել այն և ամփոփել:
 2. Գունզարդել ձուն և բացատրել տեղի ունեցած  ֆիզիկական երևույթն ու կատարման գործընթացը: Դիֆուզիա:
 3. Ձվի օգնությամբ որոշել աղաջրի լուծույթի անհրաժեշտ խտության քանակը: Բացատրել և կատարել համապատասխան եզրակացություն:

 

 

pocket.physics.02

  2.  Ընտանեկան  նախագիծ՝ 

“PhysLab” տնային-փորձարարական  լաբորատորիաներ.

« Տեսությունն այն է, երբ ամեն ինչ հայտնի է, բայց ոչինչ չի աշխատում: Պրակտիկան այն է, երբ ամեն ինչ աշխատում է, բայց ոչ ոք չգիտի, թե ինչու»: 

                                                                            Ալբերտ Այնշտայն

Ֆիզիկայի ուսումնասիրությունն անհնար է առանց փորձեր կատարելու:

Նախագծի նպատակը — Սովորողների շրջանակներում ձևավորել ավելի կիրառական գիտելիքներ ֆիզիկա առարկայից, կիրառել տեսական գիտելիքներ ֆիզիկական երևույթները բացատրելու համար: համատեղելով օգտակարն ու հաճելին, հնարավորություն ընձեռել նրանց համար  ստանալու գործնական հմտություններ՝ տեսական գիտելիքներն ավելի ամրապնդելու համար, ստեղծել սեփական տնային-փորձարարական  լաբորատորիաները, կատարել ամենատարբեր ու հետաքրքիր փորձեր հենց իրենց տանը, ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ և օգնությամբ, նկարահանել փորձերը, պատրաստել ուսումնական նյութեր և տեսահոլովակներ, տեղադրել այն սեփական  բլոգում:

 Տեսական մաս.

Ֆիզիկակայի օրենքներն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է կատարել փորձեր, ունենալ անհրաժեշտ սարքավորումներ և  գործիքներ: Փորձը միշտ ստուգում է ֆիզիկական երևույթների և օրենքների գործնական կիրառման հնարավորությունը: Նոր տեսության կառուցումը սկսվում է ֆիզիկական փորձով, հետևաբար ֆիզիկան չէր կարող գոյություն ունենալ և զարգանալ առանց փորձարարների: Փորձերը կարևոր նշանակություն ունեն արդյունավետ ուսուցման համար, քանի որ դրանք հնարավորություն են տալիս պատկերացնել և հասկանալ ֆիզիկական օրենքները, փորձեր անցկացնելու համար անհրաժեշտ են նաև սարքավորումներ և գործիքներ: 

Նախագծի ընթացքըՓորձեր իրականացնելիս պետք է կարողանալ գտնել և բացատրել դիտարկվող ֆիզիական երևույթը, վերլուծել ուսումնասիրված երևույթը ֆիզիկայի օրենքների տեսանկյունից, կարողանալ ներկայացնել փորձի ընթացքը: Կարևոր է նաև տարբեր չափիչ սարքերի և գործիքների օգտագործումը՝ ֆիզիկայի օրենքների դրսևորումը պատկերացնելու և կյանքում ֆիզիկական երևույթների կիրառումը ցույց տալու համար, ինչպես նաև փորձերի միջոցով ձեռք բերել նոր գիտելիքներ:

Նախագծի արդյունքը — մասնակցի մոտ ձևավորվում է ամրապնդված գիտելիքներ ֆիզիկա առարկայից, անհրաժեշտ գործնական հմտություններ, ուսումնական նյութերն ու դրանց մասին պատմող տեսահոլովակները հրապարակվում են, դառնալով լրացուցիչ ուսումնական գործիքներ բոլոր սովորողների համար:

3. Նանոմասնիկներ և նանոտեխնոլոգիաներ.

0010_nanomir_2016

Թեմա ՝ Ֆիզիկա

Նախագծի հեղինակ ՝  Նունե Թեմուրյան

Հաստատություն. ՄՍԿՀ

Կատարող՝ Միջին դպրոց

Այսօր շատ ավելի ակտուալ է խոսել «Նանոմասնիկներ և նանոտեխնոլոգիաներ» թեմայի շուրջ: Ինչ է «Նանո»-ն: «Նանո» բառը նշանակում է թզուկ (հունարեն): Ներկայումս մենք գործ ունենք շատ բառերի հետ, որոնք պարունակում են այս բառը `նանոմատոլոգիա, նանոտեխնոլոգիա: Փաստորեն, նանոտեխնոլոգիան միշտ գոյություն ունի բնության մեջ:

Նկարագրել նանոտեխնոլոգիա հասկացությունը և նրա կիրառման ոլորտները և մոլեկուլային ֆիզիկայի բնագավառում հաշվել  և պատկերացում կազմել նրանց չափերի մասին:

Ավելին աշխատանքի մասին.

Մանրամասն ուսումնասիրել, տեղեկություններ հավաքել և վրլուծել նանոմասնիկների վերաբերյալ, պարզել այն ոլորտները, որոնցում օգտագործվում են նանոտեխնոլոգիաները,  մոլեկուլների և միկրոմասնիկների չափերը  և դրանց չափերի հաշվարկման մեթոդների գիտական նկարագրություն, կաթիլային ծավալի հաշվարկման մեթոդներ:

Բովանդակություն

Ներածություն

 1. Ի՞նչ է նանոն:
 2. Իրենցից ի՞նչ են ներկայացնում նանոմասնիկները և դրանց չափերը:
 3. Նանոտեխնոլոգիայի օրինակներ:
 4. Նանոտեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտներ:
 5. Մոլեկուլների չափը որոշելու մեթոդներ:

Ներածություն

.Գաղափար նանոմասնիկների մասին:

.Ծանոթացեք միկրո և նանոկրային առարկաների ուսումնասիրման ֆիզիկական մեթոդներին.

. Ուսումնասիրել այս խնդրի վերաբերյալ գրականությունը.

. ՈՒսումնասիրել նանոտեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությունն ու ոլորտները բնության  մեջ և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում::

Բերեմ մի քանի օրինակ.

1.Արկտիկական օվկիանոսում ապրում են մագնիսորեն զգայուն մանրէներ, որոնք կարող են ստանալ Fe2O4- ի մագնիտիտի բյուրեղներ. Սրանք մագնիսական նետեր են, որոնք օգնում են լողալ:

2.Նույն մասնիկները տեղակայված են լողացող կրիաների գլխի դիմաց: Եվ կրիան, որը լողում է այն վայրից, որտեղ նա ծնվել է, կարող է հանգիստ վերադառնալ մի քանի տարի հետո: GPS- ը շատ ավելի թույլ է համեմատած բնության հետ:

3.Շատ տարածված է մոլլորների կեղևի կառուցվածքը. Նանոկառուցվածքային թիթեղներից բաղկացած բազմաշերտ կառուցվածքը շատ ուժեղ է: Նյութը կարող է դառնալ սպառազինության նախատիպը «ապագայի բանակի» համար: Japaneseապոնացի գիտնականները փորձեցին խոցել այդ մոլեկուլների սպառազինությունը, դա նրանց չհաջողվեց:

4.Մողեսները հեշտությամբ շարժվում են տարբեր ուղղահայաց մակերեսների և նույնիսկ առաստաղի վրա: Գեկոների ոտքին հայտնաբերված մազերի նման խոզանակները բաժանվում են բ-կերատինի 100-200 նմ չափի բշտիկաձև հուշումների: Կպչունության ամրություն 10 Ն / սմ 2

5.Հին Եգիպտոսի գեղեցկուհիները դարեր շարունակ օգտագործում էին բնական հանքային ներկ `գալենա, այսինքն` կապարի սուլֆիդ (PbS), մազերը սև գույնի համար գունազերծող մասնիկները մանրացնելու համար 5 նմ: Ժամանակակից տեխնոլոգիան միայն մոտեցել է նման ներկերի ստեղծմանը:

Նանոտեխնոլոգիայի օրինակների ամփոփում. Այս օրինակները փաստում են, որ բնությունը երկար ժամանակ օգտագործում է նանոտեխնոլոգիան, և գիտությունը փորձում է վերստեղծել այդ տեխնոլոգիաները: Այսինքն այսօր արդեն ժամանակն է հստակ պատկերաում կազմել գիտության այս ամենաարդի ոլորտի մասին:

Հարությունյան Աննա  8 Սեյսմիկ, ձայնային ալիքներ

Արևիկ Արումանյան 8  Մեխանիկական տատանումներ

Զառա Բաբայան 8

Դանիելյան Միլենա 8-5

Խաչատրյան Լիրա 8

Նարեկ Մանուկյան 8

Դավիթ Ամիրյան 8

Գոհար Ստեփանյան 8

Հարությունյան Անի 8

Նարե Մանուկյան 8

Քնարիկ Հակոբյան 8

Մերի Երեմյան  8

Դավիթ Ամիրյան 8

Հրաչյա Աբգարյան 8, 

Բանդուրյան Ասյա

Արաքս Քալիճյան

Սանոյան Նազենի 8

Տիգրան Գրիգորյան    7   

Գոհարինե Ազնաուրյան 7

Մարկ Հովհաննիսյան 7

Comments
* The email will not be published on the website.