13 Jun
13Jun

Դասավանդողը ապագայի ճարտարապետն է․․․

Զարգացման ծրագրերին ներկայացվող պահանջներն՝ այստեղ։

Բնագիտական առարկաների զարգացման ծրագիր․ այդ զարգացմանն ուղղված քայլերի վերամշակում․

 • Նախորդ տարվա ծրագրերի կատարողականի վերլուծում, նոր ուսումնական տարվա ծրագրերի կազմում, մշակում։ 
 • Ժամանակակից մեթոդների և հնարավորությունների ակտիվ օգտագործում՝ նպաստելով կրթական միջավայրի զարգացմանը։
 • Բնագիտական առարկաների համար դժվար չէ այսօր տեսական գիտելիքներ ստանալ, սակայն գործնական գիտելիքներ ստանալու համար անհրաժեշտ են նոր միջոցներ և մոտեցումներ։
 • Սովորողի համար ապահովել այնպիսի միջավայր, որպեսզի նա մշտապես ներգրավված լինի կրթական գործընթացին։
 • Լաբորատորիաների վերազինում, վիզուալիզացում;
 • 21-րդ դարի կրթության նոր մարտահրավերների դեմ պայքարի միասնական, համագործակցային, հետազոտական, ստեղծագործ աշխատանքների նախագծում և իրականացում։
 • Նոր չափորոշչին համապատասխան բնագիտական առարկաների ծրագրերի կազմում՝ հաշվի առնելով այս 3 հիմնախնդիրները՝ 1․ Յուրացնել; 2․ Կապակցել; 3․ Փոխանցել։/Հիշենք, որ սովորելն ավելի իմաստաից է դառնում և առավել հեշտությամբ է յուրացվում, երբ տրված, ստցած գիտելիքները կարողանում ես կապակցել միմյանց հետ/, (կապակցման հնարներից՝ նույն հարցը տարբեր համատեքստում կամ տարբեր հարցեր՝ նույն թեմայի վերաբերյալ)։
 • Խնդիրների, առաջադրանքների, ֆլեշմոբի հարցերի առաջադրման և լուծման նոր տարբերակների ներկայացում;
 • Բնագիտական դասի արդյունավետության և որակի բարձրացում, ըստ թեմաների, տարբերակների դասավորումն ու դրանց գեղեցիկ ներկայացումը։
 • Հետազոտական աշխատանքներ ներգրավում դասապրոցեսին, առարկայի ուսումնառության ընթացքում։
 • Ստեղծել միջավայր, որտեղ լավագույն ստեղծագործ գաղափարներն են առաջանում, ցանկանալ և դարձնել դրանք նպատակ, մշակել կրթական քարտեզ  և վերածել այդ գաղափարներն իրականության։
 • Կթության անհատականացում, թիմի գաղափար, միասնական աշխատանք;
 • Բնագիտական կայքի թարմացում, նոր բաժինների(տերմինաբանական բառարան) լրացում, հանրայնացմանն ուղղված աշխատանքներ։
 • Պատանի Հետազոտողների Ակումբի առավել լայն օղակների՝ կրտսեր և Ավագ դպրոցների ներգրավում։

«Մենք բոլորս հանճարներ ենք, բայց եթե դուք պետք է դատեք ձկանը նրա՝ ծառ բարձրանալու կարողությամբ, ապա նա կապրի ամբողջ կյանքը՝ իրեն հիմար համարելով» Ալբերտ Էյնշտեյն


Comments
* The email will not be published on the website.