21 Mar
21Mar

Բովանդակությունը՝  «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր-իրավական կառույց հանրային աուդիտ 

Նախագծի ընթացքը՝ մարտ-մայիս ամիսներ, ուսումնասիրման տարիները՝ 2021-2022 թթ

Ուսումնասիրվող փաստաթղթի իրավական հիմք

Հանրային աուդիտի ուղեցույց

Անցկացման ժամկետ՝ մարտի 7-ից ապրիլի 29

Համակարգող՝ Միջին դպրոցի նախագծային խումբ՝  

  • Լուսինե Բուշ, Անի Տեր-Արսենյան, Նունե Թեմուրյան, Գայանե Սարգսյան, Մենուա Հարությունյան, Միջին դպրոցի 6-8 դասարնի սովորողներ:

Բովանդակությունը՝  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր,  կրթահամալիր-տնտեսության, կրթահամալիր- իրավական կառույց հանրային աուդիտ 

Ուսումնասիրվող փաստաթղթի իրավական հիմք

Հանրային աուդիտի ուղեցույց

Անցկացման ժամկետ՝ մարտի 7-ից ապրիլի 29

Ուսումնասիրվող ուղղություն ՝

  1. Սովորողների, դասավանդողների շարժ 2021-22 ուսումնական տարիԱուդիտի* կազմակերպման սկզբունքները՝

*Աուդիտը (հաշվեստուգում) կազմակերպության, համակարգի գործունեության, ծրագրի և արդյունքի անկախ գնահատման գործընթացն է։ 

  • մասնակցային. սովորողների, ուսուցիչների, ծնողների, բարեկամների նախագծային տարբեր խմբեր մասնակցում են աուդիտին նրա որևէ փուլում՝ ուսումնասիրության, արդյունքների, առաջարկությունների քննարկման, անհատական արդյունքների ներկայացման ձևաչափով․
  • խթանող. մասնակիցներն անում են առաջարկություններ, գրանցում դրանք որպես նախագծի արդյունքներ, զարգացում.
  • բաց. նյութերը, առաջարկությունները հրապարակվում են, հասանելի են։ Դպրոցների ղեկավարները, նախագծի համակարգողները ասուլիս-կլոր սեղաններ  են կազմակերպում՝ ապահովելով նախագծի հանրայնացնումը։Հիմք ընդունելով «Հանրակրթության մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 26.7-րդ կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը` 

1. Սահմանել «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործածվող փաստաթղթերի ցանկը»՝ համաձայն հավելված 1-ի։

2. Հաստատել «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործածվող փաստաթղթերի լրացման (գործածման) կարգը»` համաձայն հավելված 2-ի: 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

1. Էլեկտրոնային դասամատյաններ

2. Աշխատողի անձնական Էլեկտրոնային գործ

3. Սովորողի անձնական էլեկտրոնային գործ

4. Միջնակարգ կրթության ատեստատների բաշխման մատյան

5. Հիմնական կրթության վկայականների բաշխման մատյան

6. Ավարտական, պետական ավարտական, փոխադրական, էքստեռն քննությունների և գիտելիքների ստուգման արձանագրություններ

7. Էլեկտրոնային հաստիքացուցակ

8. Տարիֆիկացիոն մատյան, ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների դեպքում` հիմնադրի որոշմամբ

9. Ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհրդի նիստի արձանագրություն.

10. Ուսուցիչների բաց թողած և փոխարինված դասաժամերի հաշվառման մատյան

11. Ուսումնական առարկաների թեմատիկ պլաններ՝ էլեկտրոնային տարբերակով

2. Դասալսումների արդյունքների արձանագրություն

13. Ուսումնական հաստատության ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան, տնօրենի տեղակալների, առարկայական մեթոդական միավորումների ղեկավարների, դասղեկների աշխատանքային պլաններ՝ էլեկտրոնային տարբերակով

14. Սովորողների շարժի մատյան

(Նախագծի նպատակն է դյուրացնել հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում պարտադիր գործածության փաստաթղթերի լրացումը, գործածումը և փաստաթղթաշրջանառությունը` կիրառելով դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգը, որտեղ  գործածվող փաստաթղթերի մի մասը ձևավորվում է ինքնաշխատ եղանակով՝ մյուս փաստաթղթերի լրացման արդյունքում մուտքագրված տեղեկույթի հիման վրա: Այդ փաստաթղթերը պահպանվում են թվային ձևով և անհրաժեշտության դեպքում կարող են արտահանվել .PDF ֆորմատով):  

Comments
* The email will not be published on the website.