17 May
17May

Ծրագիր

Այստեղ՝ 7-11-րդ դասարանի հեռավար ուսուցման ծրագիրն ընտրած սովորողների առաջադրանքները մեկ փաթեթով:

Հեռավար ֆիզիկայի դասընթացի կազմակերպումը.

 • սովորողն իր էլեկտրոնային փոստին ստանում է առաջադրանքը (ներկայացվում է կոնկրետ տվյալ դասի թեման, առաջադրանքի հարցերն ու խնդիրները, էլեկտրոնային գրքի էջն ու պարագրաֆը, ներկայացվում են հավելյալ նյութեր համացանցից);
 • յուրաքանչյուր առաջադրանքի կատարման համար ունի մեկ շաբաթ ժամանակ(ստացված պատասխանը ստուգվում է, որից հետո ներկայացվում է ճիշտ պատասխանը);
 • նախագծի կատարման համար նշավում է ժամկետ, որը կախված է նախագծի բովանդակությունից;
 • մեկ ամսվա ընթացքում սովորողը կարող է ստանալ 3-4 ՝ կախված սովորողի արձագանքից, կատարման հաճախականությունից;
 • սովորողի առաջարկով կազմվել է տեսակապով հանդիպումների ժամանակացույց, որոնց բովանդակությունը ուղղված է   անհասկանալի հարցերի պարզաբանմանը, խնդիրների լուծմանը, գործնական և լաբորատոր աշխատանքերի կատարմանը(նաև վիրտուալ լաբորատորիաների օգնությմաբ);
 • յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատական նամակագրական աշխատանք է տարվում:

Աշխատանքային հարթակը.                                                       

 • Էլեկտրոնային հասցե
 • Ուսումնական-աշխատանքային բլոգ;
 • Վեբ - պարապմունքներ օնլայն հարթակներում՝
 • Հեռավար կրթության հարթակներ՝
 • Microsoft TeamsGoogle Classroom 
 • Quizizz և Kahoot! ծրագրային հարթակների օգությամբ ուսումնական խաղերի և գիտելիքների մրցաշարերի կամ պարզապես խաչբառերի ստեղծում;
 • Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ Google ձևաչափով;
 • Վիրտուալ լաբորատորիաներ;
 • Գրաֆիկական պլանշետներ;
 • Օնլայն գրատախտակ (MIRO;Kleki)
 • սլայդներ և 
 • Microsoft Word  (այն երկրներում ապրող սովորողների համար, ովքեր բլոգի խնդիր ունեն):

Teams հարթակով հանդիպումների ժամանակացույց՝

 • հինգշաբթի 15:00 – 7-րդ դասարան
 • հինգշաբթի 16:00 – 8-րդ դասարան
 • երեքշաբթի  15:00 - 9-րդ դասարան

Առաջադրանքների փաթեթներ՝

Ֆիզիկա 7-րդ դասարան

Ֆիզիկա 8-րդ դասարան

Ֆիզիակա 9-րդ դասարան

Ֆիզիկա 10-րդ դասարան

Ֆիզիկա 11-րդ դասարան


Comments
* The email will not be published on the website.