17 Sep
17Sep

Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքներ. թեմաներ և ուղեցույց (Վերապատրաստման կենտրոն).

Ժամաքանակը՝ 5 ժամ

Կրեդիտների քանակը՝ 3:

Թեմայի ընտրություն, ընտրության հիմնավորում.  

Թեմա.  «Ֆիզիկան՝ սովորողի ընտրությամբ գործունեություն»;

Հետազոտող՝ Նունե Թեմուրյան

Ղեկավար՝      Մարգարիտ Սարգսյան


1. Թեմայի ընտրությունը, ընտրության հիմնավորումը (որքանով է արդիական, ինչպես է ազդելու աշխատանքի, սովորողների վրա, ինչպես է զարգանալու):

Հետազոտվող թեմայի ակտուալությունը, առաջնահերթությունը և թեմայի ընտրության հիմնավորումը - Ժամանակակից կրթական համակարգում առավել մեծ ուշադրություն է դարձվում սովորողի գիտելիքների մատուցման այնպիսի մեթոդներին, որոնք համապատասխանում են ստեղծագործ անհատի կրթական պատվերի պահանջներին: 

Կրթահամալիրում դասավանդման այնպիսի մեթոդները, ինչպիսիք են սովորողի ընտրությամբ գործունեությունը, նպաստում են սովորողների մոտ անհատական ճանաչողական հետաքրքրության զարգացմանը, հնարավորություն են տալիս ազատ ընտրելու այն դասընթացները, որոնց հենց իրենք են ուզում մասնակցել այլ ոչ թե ստիպված են մասնակցելու, որովհետև արդեն մեկ ուրիշն ընտրել է իրենց համար, նպաստում են անհատական հետաքրքրությունների զարգացմանն ու ճանաչմանը, առաջին պլան են մղում սովորողի անհատականությունը, անձնային որակների ձևավորումը, սովորեցնում են համակարգել և ընդհանրացնել ուսումնասիրվող նյութը և իրենց հետաքրքրող արտադասագրքային թեմաները, փորձարարական հետազոտություններ անցկացնել, ենթադրաություններ անել, հերքել կամ հաստատել դրանք, չվախենալ սխալվելուց, քննարկել և բանավիճել:

Նպատակը և ուսումնասիրության առարկան – Սովորողի ընտրությամբ  գործունեության միջոցով Միջին դպրոցի սովորողների մոտ այսօրվա իրականության մեջ օր օրի առավել մեծ կարևորություն ստացող բնագիտական առարկաների (ֆիզիկա-աստղագիտություն) նկատմամբ մոտիվացիայի ձևավորումն է: 

(Կրթական մոտիվացիայի ձևավորման խնդրի ուսումնասիրությունն իրականացվել է դրա վերլուծության միջոցով սովորողների կրթական գործունեության շրջանակներում, երբ նրանք ուսումնասիրում են ֆիզիկան և աստղագիտությունը, որպես սովորողի ընտրությամբ գործունեություն):

2. Աշխատանքը նախագծելու կարողությունը

3. Աշխատանքին/ նախագծին ներկայացվող պահանջների սահմանումը

4. Աշխատանքը գնահատելու գործիքները

Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքը

  1. Տիտղոսաթերթ
  2. Բովանդակություն
  3. Ներածություն, որտեղ հիմնավորվում է թեմայի ընտրությունը, ձևակերպվում է աշխատանքի հստակ նպատակը (Տեքստը շարադրելիս անհրաժեշտ է հղում կատարել այն աղբյուներին, որոնիցի փոխառնվել են օգտագործված նյութերը)
  4. Բաժիններ
  5. Եզրակացություն, առաջարկություն
  6. Օգտագործված գրականություն

Տեխնիկական պահանջներ. Աշխատանքը տպագիր է, 15-20 էջի սահմանում:Տառատեսակը՝ unicode, տառաչափը՝ 12, տողերի միջակայքը՝ 1,5:

Աշխատակարգ.

Քայլ 1. Ուսուցիչները ծանոթանում են առաջարկվող թեմաներին, ընտրում դրանցից մեկը:

Քայլ 2. Վերապատրաստման Կենտրոնից ստանում են տեղեկություն իրենց խորհրդատուի վերաբերյալ, այդ թվում՝ էլ. փոստի հասցեն:

Քայլ 3. Ուսուցիչը կապ է հաստատում մասնագետի հետ, միասին մշակում են աշխատանքի անհատական պլան:

Քայլ 4. Աշխատանքը ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ հոկտեմբերի 24: 

Հիմքում ընկած փաստաթղթեր.  

Վերապատրաստման կենտրոն

Մանկավարժության լաբորատորիա

Սովորողի ընտրությամբ գործունեության կազմակերպման կարգը Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում:


Comments
* The email will not be published on the website.