17 May
17May

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփմանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպում.

1.Սովորողների ուսումնական բլոգներում «Ֆիզիկա» բաժնից բաց թողնված աշխատանքների լրացում:

2.Անցած նյութի կրկնություն:

3.Թեմայի ամփոփում, կիսատ մնացած նախագծային աշխատանքների ավարտ և վերջին դասի նյութի ներկայացում:

Ֆիզիկա 7 (18.05 - 22.05)

§39. Մթնոլորտային ճնշում:

§40. Մթնոլորտային ճնշման չափումը: Տորիչելիի փորձ:             

§41. Ծանրաչափ: Անհեղուկ ծանրաչափ:  

Ֆիզիկա 8 (18.05 - 22.05)

§50.Գոլորշիացում և խտացում:

§51.Եռում: Եռման ջերմաստիճան:

§52.Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

Comments
* The email will not be published on the website.