05 Aug
05Aug

Նպատակը՝

Ներկայացնել նյութի կառուցվածքի հետ կապված երևույթների ուսումնասիրության և բացատրության նպատակով կատարվում է նյութի վարկածի(նյութերը բաղկացած են փոքրագույն մասնիկներից և նրանց միջև կան արանքներ)փորձարարական ստուգում: Համոզվել վարկածի իրավացիությանը: 

Ընթացքը՝ հասկանալ ինչ է «վարկածը» և որքանով է այն համապատասխանում հետազոտության արդյունքներին:

Կատարված փորձերը տեսանյութերով ներկայացնել, անել եզրակացություն: Ուսումնասիրել նյութի ագրեգատային վիճակները: Ուսումնասիրել ատոմի կառուցվածքի ստեղծման պատմությունը: Նյութերի մոլեկուլների մոդելների հավաքում քիմայի դասերին: Դիֆուզիայի երևույթի դիտում լաբորատորիայում: Կենցաղում հադիպող  նման երևույթները տեսանկարել մեկնաբանել: 

Ակնկալվող արդյունք՝ աշխատանքը տեղադրել բլոգում պատումի կամ տեսանյութի ձևով:

Comments
* The email will not be published on the website.