12 Jan
12Jan

Նպատակը ՝

Սովորողը կարողանա. 

տարբերել ներքին էներգիայի փոփոխման ջերմահաղորդման եղանակները՝ ջերմահաղորդականություն,  կոնվեկցիա, ճառագայթային ջերմափոխանակում,  դիֆուզիայի վերաբերյալ տանը հանդիպող երևույթները տեսանկարի,կամ կատարի փորձեր: Կարողանա տեսանկարել խոհանոցում կատարվող ջերմային երևույթները, մեկնաբանել ջերմահաղորդման, որ տեսակն է իրականում տվյալ ջերմային երևույթի ընթացքում,կարողանա նյութի ագրեգատային վիճակները տարբերել, բյուրեղային մարմինների հալումն ու պնդացումը,գոլորշիացումը և խտացումը,եռումը,եռման ջերմաստիճանը: Այս թեմաների շրջանակներում համացանցից տեսանյութերի թարգմանություններ կատարեն;Եթե կան սովորողներ,որոնք տնամերձ հողամասերում ունեն ջերմոցներ ,տեսանկարեն մեկնաբանեն ,թե ինչպես է այնտեղ իրականացված ջերմահաղորդման տեսակները,նույնը վերաբերվում է <թերմոս>>սարքին,ափազեփյուռներին,իրենց տան ջեռուցմանը և այլն:

Սովորողների պատրաստված նյութերը կլինեն ուսումնական նյութեր:

Comments
* The email will not be published on the website.