30 Jun
30Jun

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

2022-23 ուսումնական տարվա առարկայական ծրագրերի փաթեթ.

/Հեղինակային ծրագիր/(Միջին և Ավագ դպրոցներ);

Միջին և Ավագ դպրոցներ

Ֆիզիկա 7-9 դասարան առարկայական ծրագիր

Ֆիզիկա (ընտրության խումբ) - ծրագիր

Հեռավար ուսուցուման առաջադրանքների փաթեթ

Գործնական ֆիզիկայի փաթեթ (Միջին դպրոց 7-9 դասարան)

Ֆիզիկայի փորձարարական առաջադրանքների փաթեթ.
Առաջադրանքների առարկայական փաթեթները՝ այստեղ:

Ֆիզիկա առարկայի ուսուցման նպատակը՝ 

 • զարգացնել սովորողների՝ բնության ճանաչողության մեթոդներին տիրապետելու, Ֆիզիկական երևույթները բացատրելու և տարբեր իրավիճաներում դրանք կիրառելու հմտություններ;
 • ձևավորել սովորողների գիտական աշխարհայացի և ուսումը շարունակելու համար անհրաժեշտ հիմքեր, 
 •  նպաստել նրանց արժեհամակարգի ձևավորմանը: 

Ուսուցման կազմակերպումը.

Ֆիզիկայի դասընթացը կազմակերպվում-իրականացվում է՝

 • Ուսումնական պարապմունքի ծրագիրը հրապարակվում է մինչև պարապմունքը սկսելը: Ուսուցումն իրականացվում է ֆիզիկայի լաբորատորիայում; ինչպես նաև ընտանեկան, արտադրական և բաց լաբորատորիաներում(ճամբորդությունների ընթացքում): Ուսումնական ծրագիրն իր մեջ ներառում է նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացուցից բխող ուսումնական նախագծերը : Սովորողները կարող են հանդես գալ անհատական նախաձեռնություններով, նախագծերով: Երկարաժամկետ և կարճաժամկետ
 • Ուսումնական ճամփորդությունները
 • Ուսուցումն իրականացվում է թվային միջոցների կիրառմամբ: Ուսումնական գործունեության ընթացքում սովորողների խումբն դասավանդողի հետ ստեղծում է ուսումնական նյութեր, տեսանյութեր և այլն:

Կիրառվում  է   սովորողների  գիտելիքների  ստուգման  և  գնահատման հետևյալ ձևերը.

 1. բանավոր հարցում
 2. գործնական (լաբորատոր) աշխատանքներ և փորձարարական սարքերի ինքնուրույն պատրաստում:
 3. թեմատիկ ամփոփիչ թեստեր:
 4. կիսամյակային ամփոփիչ թեստեր:
 5. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ և տարբեր նախագծերի իրականացում:

Ֆիզիկայի ուսուցման պրոցեսում խիստ կարևորվում է ժամանակակից ՏՀՏ-ների կիրառումը: Նոթբուք-նետբուքը դարձել են ուսուցման կազմակերպման հիմնական միջոց: 

Այն օգտագործվում է.

 • նոր նյութի ուսումնասիրության ժամանակ;
 • համակարգչային լաբորատոր աշխատանքները  կատարելիս;
 • նշված      դասընթացում      զետեղված      խնդիրների     լուծումները համակարգչային փորձերով ստուգելիս;
 • տարբեր   թեմաների  վերաբերյալ  համակարգչային ներկայացումներ նախապատրաստելիս և ցուցադրելիս;

համացանցում հանդիպող տարատեսակ նյութերի հետ աշխատելիս:Ուսումնական ճամփորդություններ7-րդ դաս.Մեխանիկական գործարան:Շինհրապարակ:Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտՏիեզերքի թանգարանԲյուրականի աստղադիտարանՔարահունջի աստղադիտարան8-րդ դաս.Հիդրոէլեկտրակայան:Ջերմաէլեկտրակայան:Օդերևութաբանական կայան:Մեխանիկական գործարան:Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետԲյուրականի աստղադիտարան9-րդ դաս.Էլեկտրամեխանիկական գործարան;Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ;Մեծամորի ատոմակայանՍովորողը ֆիզիկայի դասընթացը յուրացնելիս պետք է կարողանա.

 1. Գիտական մտածողության  տարրերը,  որոնք  յուրացնում  է սովորողը ֆիզիկան ուսումնասիրելիս,  հաջողությամբ կիրառել կյանքի ցանկացած այլ ոլորտներում:
 2. Կարողանա վերլուծել   հանդիպող   անծանոթ երևույթ, գտնել դրա հնարավոր բացատրությունը:
 3. Կարողանա արդյունավետ   աշխատել   ցանկացած   կոլեկտիվում, հաջողությամբ հաղթահարել աշխատանքի ընթացքում ծագող կոնֆլիկտները:
 4. Ստանալով սովորելու    որոշակի     հմտություններ,     հետագայում ինքնուրույն  շարունակել իր հետագա կրթության գործը:
 5. Կարողանա առօրյա   կյանքում  անվտանգ   շահագործել  ռադիո  և հեռահաղորդակցության   միջոցներ,  էլեկտրասարքավորումներ:
 6. Կարողանա տալ շրջակա միջավայրի աղտոտվածության` մարդու օգանիզմի վրա թողած ազդեցության ինքնուրույն վերլուծություն և գնահատում, էկոլոգիական պրոբլեմներին սեփական մոտեցումներ մշակել:

Հանձնարարելի գրականություն՝

 1. Է.Ղազարյան և ուրիշներ, ՙՖիզիկա 7՚ՙՖիզիկա 8՚:ՙՖիզիկա 9՚::
 2. Ա. Վ. Պյորշկին, Ն.Ա. Ռոդինա ՙՖիզիկա 7՚ ; ՙՖիզիկա 8՚:ՙՖիզիկա 9՚:
 3. Վ. Ի. Լուկաշիկ ՙՖիզիկայի խնդիրների ժողովածու 7-8 դաս. համար՚:
 4. Էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

                                             Ծրագիրը կազմեց՝ Նունե Թեմուրյանը 

 

Comments
* The email will not be published on the website.