22 Jan
22Jan

Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսային հանդիպում՝

Հունվարի 27 , ժամը 11:00

Միջին դպրոց, բնագիտության լաբորատորիաների մեծ սրահ

Հանդիպման հյուր՝ Ջինիշյան հիմնադրամի քաղաքացիական հասարակության և կրթական ծրագրերի համակարգող Հայաստանում ՊՀԱ պատասխանատու Ռուբեն Կրիկյան:

Կրթահամալիրի ՊՀԱ համակարգող՝ Նունե Թեմուրյան

Կլոր սեղան - քննարկում՝ Հմտություններ ապագայի համար (Պատանի Հետազոտողների Ակումբի գործունեությունն են ներկայացնում Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ՊՀԱ ակումբի անդամները):

Հանդիպմանն հրավիրված հյուրեր, քննարկման մասնակիցներ. բնագիտական առարկաների դասավանդողներ, ՊՀԱ ակումբի անդամներ, հետաքրքրված սովորողներ, ծնողներ, հրավիրված հյուրեր:

Ծրագրի նպատակը. Պատանի հետազոտողների ակումբների գործունեության միջոցով կրթահամալիրի տարատարիք սովորողների շրջանում մեծացնել գիտության նկատմամբ հետաքրքրությունը, ավելացնել նրանց գործնական գիտելիքներն ու փորձարարական հմտությունները:  

Հետազոտական մեթոդի օգնությամբ ապագայի հմտությունների զարգացում, քննադատական մտածողություն, վերլուծելու կարողություն, հաղորդակցություն, համագործակցություն, ինքնակրթություն, միջանձնային հարաբերությունների կառուցում, դպրոցական առարկաների միջև գոյություն ունեցող պատնեշների հաղթահարում: Ծրագիրը միջառարկայական է, քանի որ մենք կարևորում ենք աշխարհն ամբողջ հարստությամբ ու բազմազնությամբ ուսումնասիրելու կարևորությունը:

Համառոտ այսօրվա պլանի մասին՝


Comments
* The email will not be published on the website.