27 Dec
27Dec

Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2022.

Ներկայացվող նախագիծ՝ Պատանի Հետազոտողի Ակումբ (ՊՀԱ)

Նպատակը՝ Հետազոտական մեթոդի օգնությամբ ապագայի հմտությունների զարգացում, քննադատական մտածողություն, վերլուծելու կարողություն, հաղորդակցություն, համագործակցություն, ինքնակրթություն, միջանձնային հարաբերությունների կառուցում, դպրոցական առարկաների միջև գոյություն ունեցող պատնեշների հաղթահարում: Ծրագիրը միջառարկայական է, քանի որ մենք կարևորում եմք աշխարհն ամբողջ հարստությամբ ու իր բազմազնությամբ ուսումնասիրելու կարևորությունը:

Ակումբի աշխատանքի հիմքը համագործակցությունն է, հարցեր տալը, դիտելը, վերլուծել և պատճառային կապերը գտնելը: Այստեղ ամենակարևորը փորձարկելն է, խնդիրները միասին հետազոտելը, որտեղ ամբողջ գործընթացի կենտրոնում սովորողն է:  

Պատանի հետազոտողի ակումբի ստեղծման նախագիծ

ՊՀԱ` համայնք, որ սովորում է կիրառելով

Հմտություններ ապագայի համար (ՊՀԱ)

Ինքնուրույն անցնում ենք ճանաչման մե՛ր ճանապարհը…

ՊՀԱ (Կայքի ստեղծում) https://patani.am/

Բնագիտական նախագծային գործունեություն 

Ընտրում ենք ակումբի տարբերանշանը

Սովորողների կողմից առաջարկված տարբերանշաններ

Պատանի հետազոտողներ

Քաղցր աշտարակ/Մարշմելլո-Սպագետտի

Մենք արդեն տարբերանշան ունենք

Ինտերակտիվ խաղ-մրցույթ  «Կապող օղակ»

Մենք և մեր փորձը՝  «Օդապարուկներ թեյի փաթեթներից» 

Համգործակցություն Հյուսիսային դպրոցի հետ

Պատանի հետազոտողները փորձեր են անցկացնում կրտսեր դպրոցների սովորողների համար

Խաղ - մրցույթ 1

Խաղ - մրցույյթ 2

Խաղ - մրցույթ 3

 


 

Comments
* The email will not be published on the website.