29 Sep
29Sep

Ներկայացվող նախագիծ՝ 

Պատանի Հետազոտողի Ակումբ (ՊՀԱ)

Նպատակը՝ Հետազոտական մեթոդի օգնությամբ ապագայի հմտությունների զարգացում, քննադատական մտածողություն, վերլուծելու կարողություն, հաղորդակցություն, համագործակցություն, ինքնակրթություն, միջանձնային հարաբերությունների կառուցում, դպրոցական առարկաների միջև գոյություն ունեցող պատնեշների հաղթահարում: Ծրագիրը միջառարկայական է. մենք կարևորում ենք աշխարհն ամբողջ հարստությամբ ու բազմազանությամբ ուսումնասիրելու նշանակությունը:

Ակումբի աշխատանքի հիմքը համագործակցությունն է, հարցեր տալը, դիտելը, վերլուծել և պատճառային կապերը գտնելը: Այստեղ ամենակարևորը փորձարկելն է, խնդիրները միասին հետազոտելը, որտեղ ամբողջ գործընթացի կենտրոնում սովորողն է:  

Պատանի հետազոտողի ակումբի ստեղծման նախագիծ

ՊՀԱ` համայնք, որ սովորում է կիրառելով

Հմտություններ ապագայի համար (ՊՀԱ)

Ինքնուրույն անցնում ենք ճանաչման մե՛ր ճանապարհը…

ՊՀԱ (Կայքի ստեղծում) https://patani.am/

Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսային հանդիպումներ

Ընտրում ենք ակումբի տարբերանշանը

Սովորողների կողմից առաջարկված տարբերանշաններ

Պատանի հետազոտողներ

Քաղցր աշտարակ/Մարշմելլո-Սպագետտի

Մենք արդեն տարբերանշան ունենք

Ինտերակտիվ խաղ-մրցույթ  «Կապող օղակ»

Մենք և մեր փորձը՝  «Օդապարուկներ թեյի փաթեթներից» 

Համգործակցություն Հյուսիսային դպրոցի հետ

Ես հետազոտող եմ...

Գիտական խաղ-մրցույթ (Համգործակցություն Արևմտյան դպրոցի հետ);

ՊՀԱ-Գիտական Պիկնիկ

Պատանի հետազոտողները փորձեր են անցկացնում կրտսեր դպրոցների սովորողների համար

Խաղ - մրցույթ 1

Խաղ - մրցույյթ 2

Խաղ - մրցույթ 3

Մեր գիտափորձերը՝

Փորձ - #4

Փորձ - #5 (Թռչող թեյի փաթեթներ)

Փորձ - #6 (Ոչնյուտոնյան հեղուկ)

Պատանի Հետազոտողների Ակումբի գործունեության տարեվերջյան ամփոփում

ՊՀԱ  (Սահիկաշար 1)

Ես հետազոտող եմ...  (Սահիկաշար 2)

Նավերի լողալը  (Սահիկաշար 3)

Ընտրությամբ գործունեության տարեվերջյան ամփոփում

«Աստղագետ-ֆիզիկոսի» տիեզերանավ (Ընտրությամբ գործունեություն). 

«Աստղային ամառ» - Ճամփորդական նախագիծ

Էկոնախագիծ՝ «Կանաչ էներգետիկա» - (Նախատեսված է Ավագ դպրոցի սովորողների համար, ինչպես նաև ընտրության գործունեության խմբում):

Մասնակցություն - Ակտիվ ուսումնառության «ԳիտՍԵՐունդ» ծրագրին (Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան): 

Comments
* The email will not be published on the website.