29 Nov
29Nov

«Ուսումնական ձմեռ».

1.ՁՄԵՌԸ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱՆ

  • Շուրջտարյա ուսումնական նախագծեր՝

ա/ (Ժողովրդական նշանները սպասվող եղանակի մասին)   Ֆիզիկան և ժողովրդական նախաշանները եղանակի մասին: 

  բ/ Մեխանիկայի օրենքների կիրառումը մարդու ֆիզիկական կարողությունների ուսումնասիրության համար:    

գ/  Էներգիայի պահպանման օրենքի ուսումնասիրումը: Ուսումնական նախագիծ՝ Այլընտրանքային էներգիա: 

2. Ձյուն 

  1. Նյութի ագրեգատային վիճակները:

3. Փորձարարական-հետազոտական աշխատանք՝“PhysLab”  փորձարարական  լաբորատորիաներում

  • 4. Ֆիզիկան մեկ գավաթ թեյի  շուրջ

  • Գործունեություն ՋՈՆ ԴՈԼԹՈՆ բնագիտական կայքում 

  • Հեռավար ուսուցում;
  • Բնագիտության ֆլեշմոբի համակարգում
  • Միջառարկայական նախագծեր:
Comments
* The email will not be published on the website.