25 Sep
25Sep

Հեռավար ուսուցում 2022- 2023.

Ֆիզիկայի առարկայական ծրագիր հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցման համար;

Հեռավար ֆիզիկայի դասընթացի կազմակերպումը.
7-11-րդ դասարանի հեռավար ուսուցման ծրագիրն ընտրած սովորողների առաջադրանքները մեկ փաթեթով;

Ֆիզիկայի հեռավար ուսուցման ծրագիր 

Հեռավար ուսուցման առաջադրանքների փաթեթ

Աշխատանքի ժամանակացույցը՝ էլեկտրոնային նամակագրություն, յուրաքանչյուր հինգշաբթի ժամը 16:00 տեսադաս (Առցանց-հեռավար ֆիզիկա (տեսադաս) Microsoft Teams-ի հարթակում), 

Հեռավար ուսուցման կազմակերպման համար օգտագրծվող գործիքներ՝

Էլեկտրոնային դասագրքեր՝

Էլեկտրոնային դասագիրք՝ Ֆիզիկա 7

Էլեկտրոնային դասագիրք՝ Ֆիզիկա 8  

Էլեկտրոնային դասագիրք՝ Ֆիզիկա 9

Վ.Ի.Լուկաշիկ (Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու)

Kahoot-ով կազմած հարցաշարեր ֆիզիկայից և աստղագիտությունից:

Ճնշման ուժ

Մեխանիկական տատանումներ

ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ

Ներքին էներգիայի փոփոխության եղանակները

Հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա 2

ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Շրջակա միջավայր - «Անտեսանելի թշնամի»Google forms- ով կազմված հարցաթերթիկներ, հարցաշարի կազմում ՝Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ՝

«Ֆիզիկան գիտություն է բնության մասին: Բնության ուսումնասիրման գիտական մեթոդներ»

«Մեխանիկական շարժում: Իներցիա»

Տատանողական շարժում.

Էլեկտրամագնիսական երևույթնեեր

Տեսադաս՝ Խնդիրների լուծան օրինակներ գրաֆիկական պլանշետի և օնլայն գրատախտակի օգնությամբ.

Comments
* The email will not be published on the website.