28 Feb
28Feb

Հեռավար ուսուցում 2022- 2024.

Ֆիզիկայի առարկայական ծրագիր հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցման համար;

Հեռավար ֆիզիկայի դասընթացի կազմակերպումը.

7-11-րդ դասարանի հեռավար ուսուցման ծրագիրն ընտրած սովորողների առաջադրանքները մեկ փաթեթով;

Ֆիզիկայի հեռավար ուսուցման ծրագիր 

Հեռավար ուսուցման առաջադրանքների փաթեթ

Աշխատանքի ժամանակացույցը՝ 

էլեկտրոնային նամակագրություն, յուրաքանչյուր հինգշաբթի ժամը 16:00 տեսադաս (Առցանց-հեռավար ֆիզիկա (տեսադաս) Microsoft Teams-ի հարթակում), Հեռավար ուսուցման կազմակերպման համար օգտագրծվող գործիքներ՝

Էլեկտրոնային դասագրքեր՝

Էլեկտրոնային դասագիրք՝ Ֆիզիկա 7

Էլեկտրոնային դասագիրք՝ Ֆիզիկա 8  

Էլեկտրոնային դասագիրք՝ Ֆիզիկա 9

Վ.Ի.Լուկաշիկ (Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու)

Kahoot-ով կազմած հարցաշարեր ֆիզիկայից և աստղագիտությունից:

Ճնշման ուժ

Մեխանիկական տատանումներ

ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ

Ներքին էներգիայի փոփոխության եղանակները

Հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա 

2ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Շրջակա միջավայր - «Անտեսանելի թշնամի»

Google forms- ով կազմված հարցաթերթիկներ, հարցաշարի կազմում ՝

Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ՝

«Ֆիզիկան գիտություն է բնության մասին: Բնության ուսումնասիրման գիտական մեթոդներ»

«Մեխանիկական շարժում: Իներցիա»

Տատանողական շարժում.

Էլեկտրամագնիսական երևույթներ․

Տեսադաս՝ Խնդիրների լուծան օրինակներ գրաֆիկական պլանշետի և օնլայն գրատախտակի օգնությամբ.


Comments
* The email will not be published on the website.