25 Mar
25Mar

Հոդված Դպիրում՝

Իմ սովորողին օգնում եմ սիրել ֆիզիկան…

Նախագծեր.

«Գարնանային նախագծեր»

«Ներքին էներգիա»

Միջառարկայական նախագծեր՝«Նյութի կառուցվածքը: Ագրեգատային վիճակներ»; «Ջերմային երևույթներ»;

Շուրջտարյա նախագծեր ՝“PhysLab” տնային-ընտանեկան փորձարարական  լաբորատորիաներ. 

Նախագիծ՝ «Տիեզերքը մենք ենք»;

Ֆիզիկա 8  առաջադրանքների փաթեթն՝ այստեղ:

«Մաթեմատիկա առանց բանաձև» առաջադրանքների փաթեթն՝ այստեղ:

«Ֆիզիկոս-աստղագետ» ընտրության խմբի առաջադրանքների փաթեթն՝ այստեղ:

Հեռավար ուսուցման առաջադրանքների փաթեթն՝ այստեղ:

Մարտ ամսվա բնագիտության ֆլեշոբի համակարգում. ֆայլերի, ձևաթղթի կազմում, ստուգում, պատասխանների ամփոփում:

Ֆլեշմոբյան ստուգումներ. 

1 մակարդակ-10

2 մակարդակ- 2

Միջին դպրոցի ստուգված աշխատանքներ-11

Ավագ դպրոց-1


Ամսագիր․

Աշխատանքներ բնագիտական կայքում՝ «Ջոն Դոլթոն» 

Թարգմանություններ՝ «Ժամանակակից ֆիզիկայի «խենթ կնքահայրը». Ալբերտ Էյնշտայն»

«ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԸ. ԻՆՉՊԵՍ ԿՓՈԽՎԻ ԿՅԱՆՔԸ ՄՈՏ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ»:

Հեռավար ուսուցում. 

Աշխատանք հեռավար ուսուցանվող սովորողների հետ Միջին և Ավագ դպրոցներում:

Առավոտյան ժամերգության մասնակցություն 

  • Մարտի 5 - Նունե Թեմուրյան, սովորողներ;

Բակային հերթապահություն-մարտ՝ Մարտի 4-ին   6-4 դասարան, Նունե Թեմուրյան

Google փաստաթղթի ձևաչափով հարցաթերթիկների կազմում.

Ստուըգման հարցաթերթիկ՝ 

Kahoot-ով խաղ- վիկտորինանաեր ստեղծում և անցկացում՝

«Արեգակնային համակարգ»

«Մարդը տիեզերքում»

Մասնակցություններ վեբինարներին՝ գնահատում Teams հարթակում:

Բակային աշխատանքներ

Մասնակցություն Գարնանային մանկավարժական բաց ճամբարին:

Հեծանվաերթ

Հեծանվաերթ՝ Դեպի Զվարթնոցի տաճար…

Comments
* The email will not be published on the website.