21 Feb
21Feb

«Ձոն» տեխնոլոգիական հանրակրթության ստուգատես-ի շրջանակներում՝

Թեման՝ Գիտական հեղափոխություններ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

«Լույսի էվոլյուցիան»

Նախագծի անցկացման ժամկետ (մարտի 7—ապրիլի 16)

Նանոմասնիկներ և նանոտեխնոլոգիաներ

Մեր պատուհանից երևում է տիեզերքը՝

«Տիեզերքը մենք ենք» (ընտրության խումբ)

Գիտություն և կրոն (ընտրության խումբ, գիտական դեբատ, բանավեճ);

Նիկոլայ Կոպեռնիկոս (ըտրության խումբ)

ՊՀԱ (Պատանի Հետազոտողների Ակումբ)-ըտրության խումբ

Նախագծի նպատակը և խնդիրները — զարգացնել սովորողների ստեղծագործական երևակայությունը, ստեղծարար մտածողությունը, փորձեր կատարելու, նորություններ փնտրելու հմտությունների ձևավորում, տիեզերքի մասին նոր գիտելիքների յուրացում և ձեռքբերում, աստղադիտակների կիրառում և աստղադիտումներ, տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում, մեդիահմտությունների զարգացում։


Comments
* The email will not be published on the website.