22 May
22May


Նախագիծ՝ Ֆիզիկա 7- 8-ի ամփոփում: (Հրաժեշտ Միջին դպրոցին): Նյութի կրկնություն, խնդիրների լուծում, նոր լաբորտոր գործիքների ստեղծում, փորձերի ներկայացում:

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ.

Ջրի եռման ջերմաստիճանի կախումը նրանում լուծված աղի առկայությունից.

Աշխատանքի նպատակը. Պարզել, թե ջրի եռման ջերմաստիճանը ինչ պ ես է կախված նրանում լուծված աղի առկայությունից:

Բարձունքի հաղթահարում - Մայիսի 26

Գեղամավան, Ծաղկունք՝ Սուրբ Սարգիս եկեղեցի.

Հեռավար ուսուցման 2020-2021 ուստարվա  փաթեթի պատրաստում  (հեռավար ուսուցման ծրագիր, դասընթացի կազմակերպում, աշխատանքային հարթակ, սովորողի  անհատական ծրագրերի, ուսումնական նյութերի, առաջադրանքների փաթեթի ներկայացում մայիսի 25-ի մասնաժոովի համար):

Բնագիտության ֆլեշմոբի մայիս ամսվա ամփոփ ֆայլի կազմում:

Նախագիծ՝ Ուսուցման կազմակերպումը ճամփորդությունների միջոցով:

Նախագիծ՝ Հրաժեշտ Միջին դպրոցին:

Նախապատրաստում ամառային դպրոցին ՝ «Ամառային դպրոցի ֆիզիկան»:


Comments
* The email will not be published on the website.