07 Nov
07Nov

Ֆիզիկա

Ֆիզիկա 8՝   առաջադրանքների փաթեթ;

Ֆիզիկա 7՝   առաջադրանքների փաթեթ;

Հեռավար ուսուցում.

7-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ;

8-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ;

9-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ;

10-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ;

11-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ;

Մաթեմատիկա առանց բանաձև.

Ֆիզիկոս - աստղագետ.

Թարգմանական աշխատանքներ բնագիտական կայքում և դպիրում.

Թարգմանական նախագիծ ՋՈՆ ԴՈԼԹՈՆ բնագիտական կայքում Կառլո Ռովելիի «Յոթ էտյուդ ֆիզիկայից» գրքի թարգմանություն՝

«Տեսություններից ամենագեղեցիկը... »  (էտյուդ առաջին)

«Քվանտներ»   (էտյուդ երկրորդ)

Ընտրության խմբի հետ աշխատանքնր ֆիզիկական միջավայրում՝

2. Փորձարարական-հետազոտական աշխատանք՝

“PhysLab”  փորձարարական  լաբորատորիաներում(աշխատանք գործիքների և լաբորատոր սարքերի հետ, աստղադիտակի  անսարք մասերի փոխարինում նորերով  և աշնանային  երկնքի դիտումների կազմակերպում): 

Մաթեմատիկական և բնագիտական ֆլեշմոբի խնդիրների կազմում և լուծման տարբերակների ներկայացում:

Բնագիտության ֆլեշմոբի համակարգում:Comments
* The email will not be published on the website.