10 Nov
10Nov

Աշնանային լաբորատորիաներ…

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոնին նվիրված նախագծեր.

Մասնակիցներ՝ Միջին դրոցի սովորողներ.

Ժամկետը՝  Նոյեմբեր 1-30

Բնագիտական, ուսումնա-հետազոտական ճամփորդություն Արատես՝

«Արատեսում Պատանի Հետազոտողներն են...» Նոյեմբերի 4-6;

Նախագիծ՝ 

«Ես հետազոտող եմ…» Պատանի հետազոտողների ակումբ;

Բնագիտական փորձերի շարք աշնանային լաբորատորիաներում՝ 

“PhysLab” փորձարարական լաբորատորիաներ, «Գտիր ֆիզիկան»;

Նպատակը՝ Սովորողների մոտ խթանել հետաքրքրությունը բնագիտական առարկաների` մասնավորապես ֆիզիկայի նկատմամբ:

Ընթացքը՝ Փորձեր իրականացնելիս  կարողանալ գտնել և բացատրել դիտարկվող ֆիզիական երևույթը, վերլուծել ուսումնասիրված երևույթը ֆիզիկայի օրենքների տեսանկյունից, կարողանալ ներկայացնել փորձի ընթացքը: Կարևոր է նաև տարբեր չափիչ սարքերի և գործիքների օգտագործումը՝ ֆիզիկայի օրենքների դրսևորումը պատկերացնելու և կյանքում ֆիզիկական երևույթների կիրառումը ցույց տալու համար, ինչպես նաև փորձերի միջոցով ձեռք բերել նոր գիտելիքներ: 

Միջին դպրոց՝  7-րդ դասարան. 

  • «Ֆիզիկայի պատմության խոշորագույն հայտնագործությունները»;
  • «Անտիկ մեխանիկա»;

Ի՞նչպիսի էլեկտրակայան ընտրել հայրենի վայրերի համար՝Նախագիծ՝  «Արև, քամի, ջուր»;

Նախագիծ՝ «Պատանի հետազոտողների տնային լաբորոտորիաներ»: 

Վերջնարդյունքը: Լավագույն աշխատանքների հրապարակում բնագիտական կայքում:Comments
* The email will not be published on the website.